Trends&Update
พิกัดร้านแนวบิวตี้บน 10 สถานี บีทีเอส
By
Beauty See First
|
UPDATE
post-picture
Spread the love

ใครใช้บริการรถไฟฟ้ามาหานะเธอ เอ่ย รถไฟฟ้ามาหานคร บ่อยๆ ต้องถูกใจสิ่งนี้! เพราะเรามาพร้อมพิกัดร้านสไตล์บิวตี้ ไม่ว่าจะร้านต่อขนตา ร้านทำเล็บ ร้านขายยา ร้านบิวตี้ สโตร์ และร้านสุขภาพ (เน้นขายเครื่องดื่มสำหรับคนฟิตหุ่น) บน 10 สถานีบีทีเอส ยอดฮิตที่ชาวออฟฟิศมักใช้บริการบ่อย ซึ่งมีสถานีอะไรบ้าง และมีร้านอยู่ทางออกไหน มาอัพเดตกันเลย

บีทีเอส

สถานีสยาม

ร้านทำเล็บ Nail it ทางออก 1, ร้านสุขภาพ Nutrition Depot ทางออก 1, ร้านบิวตี้ สโตร์ จะอยู่นอกสถานี มีร้าน Mistine อยู่ทางออก 1. Snail White ทางออก 1 และ Karmart ทางออก 6, ร้านคอนแทคเลนส์ Contact Lens ทางออก 1

สถานีศาลาแดง

ร้านทำเล็บ Nail Lounge ทางออก 2, ร้านต่อขนตา Lashury ทางออก 5 และ ร้านบิวตี้ สโตร์ Karmart อยู่กลางสถานี

สถานีช่องนนทรี

ร้านทำเล็บ Nail it ทางออก 3, ร้านต่อขนตา Lashury อยู่ฝั่งระหว่างทางออก 2,4 และ ร้านสุขภาพ Nutrition Depot ทางออก 2

บีทีเอส

สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ร้านทำเล็บ Nail Lounge ทางออก 1, ร้านต่อขนตา Lashury ทางออก 3, ร้านบิวตี้ สโตร์ Karmart อยู่กลางสถานี

สถานีอารีย์

ร้านทำเล็บ Nail it อยู่กลางสถานี และ ร้านต่อขนตา Lashury อยู่กลางสถานี

สถานีหมอชิต

ร้านทำเล็บ Nail it อยู่นอกสถานีทางออก 3, ร้านต่อขนตา Lashury ทางออก 3, ร้านขายยา Family Pharmacy อยู่กลางสถานี, ร้านบิวตี้ สโตร์ KA ฝั่งระหว่างทางออก 1,3 และ ร้านคอนแทคเลนส์ Pro Trend Color ทางออก 1

บีทีเอส

สถานีชิดลม

ร้านทำเล็บ Nail it มี 2 สาขาทางออก 4 และกลางสถานี, ร้านต่อขนตา Lashury อยู่ฝั่งระหว่างทางออก 2,4 และ ร้านคอนแทคเลนส์ Big Eye Berry ทางออก 3

สถานีอโศก

ร้านทำเล็บ Nail Lounge ทางออก 4, ร้านสุขภาพ Nutrition Depot อยู่ฝั่งระหว่างทางออก 2,4 และ ร้านคอนแทคเลนส์ Buunta Contact Lens ทางออก 3

สถานีพร้อมพงษ์

ร้านทำเล็บ Nail it อยู่ฝั่งระหว่างทางออก 2,4, ร้านบิวตี้ สโตร์ Karmart ทางออก 1 และ ร้านคอนแทคเลนส์ Buunta Contact Lens ทางออก 2

สถานีอ่อนนุช

ร้านทำเล็บ Nail it อยู่กลางสถานี, ร้านต่อขนตา Lashury ทางออก 2, ร้านสุขภาพ Nutrition Depot อยู่ฝั่งระหว่างทางออก 1,3 และ ร้านคอนแทคเลนส์ Buunta Contact Lens ทางออก 2

Beauty See First
ABOUT THE AUTHOR Beauty See First administrator