แขม่วพุง

แขม่วพุง เอว S เพิ่มกล้ามท้องได้ใน 1 เดือน

แขม่วพุง เวลาว่างๆ ยืนรอรถไฟฟ้า นั่งรอข้าวที่โรงอาหาร นั่งประชุมในออฟฟิศ หรือนั่งทำงานเป็นเวลานานๆ เป็นวิธีง่ายๆที่ สามารถสร้างกล้ามท้องได้ เทคนิคอยู่ที่การเกร็งหน้าท้อง หายใจเข้า-ออกลึกๆ ให้ท้องเกิดแรงดัน และแขม่วไว้ตามเวลาที่เรากำหนด หรือ เน้นความถี่ให้มากขึ้น ค่อยๆฝึกตามจำนวนเวลาที่สามารถทำได้ จะช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวแข็งแรง และเกิดซิกแพคได้ ถ้าทำอย่างต่อเนื่อง วิธีการแขม่วหน้าท้องที่ถูกต้อง ยืน แขม่วพุงยืนหลังตรงหายใจเข้าลึก เริ่มต้นเกร็งหน้าท้อง และแขม่วไว้ นับหนึ่งถึงสิบ แล้วปล่อย หรือ ใช้การผ่อนลมหายใจเข้าออก และทำบ่อยๆ ตามตารางที่สามารถทำได้ นั่ง แขม่วพุงนั่งหลังตรงๆ หายใจเข้าจากนั้นแขม่วท้องค่อยๆ ผ่อนลมหายใจเข้าออก เหมาะสำหรับเวลานั่งทำงานนานๆ ไม่มีเวลาออกกำลังกาย นอน แขม่วพุงนอนราบกับพื้น งอเข่า เท้ามือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัว เกร็งหน้าท้องหายใจเข้าลึกๆ และหายใจออกให้แรงเท่าที่ทำได้ หรือ ยกขาทั้งสองข้างขึ้น เกร็งหน้าท้องนับ 5 วินาที แล้วผ่อนลมหายใจออก