โรคเบาหวาน

มีโรคประจำตัวศัลยกรรมความงามได้ไหม?

โรคประจำตัว ศัลยกรรม

ตอบคำถามคาใจหากเป็น 5 โรคนี้ ศัลยกรรมความงามได้ แต่แค่เตรียมร่างกายให้พร้อม ซึ่งเราช่วยสรุปโดยย่อว่าทั้ง 5 โรคที่สวยศัลย์ได้จะต้องเตรียมพร้อมอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สภาพร่างกายและความพร้อมของแต่ละบุคคลอาจมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราแนะนำให้ปรึกษาศัลยแพทย์ และแพทย์ประจำตัวก่อนการผ่าตัดรวมถึงปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากโรคเหล่านี้มีภาวะเสี่ยงเกิดอาการแทรกซ้อนสูงกว่าคนทั่วไป เบาหวาน เนื่องจากผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีระดับน้ำตาลในเลือดไม่คงที่ และยังมีผลต่อแผลที่หายยากกว่าคนทั่วไป ตามคำอธิบายของโรงพยาบาลพญาไทว่า ผู้ป่วยเบาหวานนั้น “จะมีน้ำตาลและไขมันที่ไม่ถูกย่อยสลายจะไปจับเส้นเลือดทำให้เส้นเลือดตีบแข็งจนกระทั่งอุดตัน หากมีแผลเกิดขึ้นตามร่างกายก็จะหายยากเพราะหลอดเลือดตีบ ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยงแผลหรือเลือดไปหล่อเลี้ยงไม่พอแผลจึงไม่รักษาตัวเอง” เพราะฉะนั้นหากต้องการทำศัลยกรรมจึงต้องมีการประเมินภาวะอาการโดยแพทย์ที่ดูแลอาการอยู่ เช่น การเช็คระดับน้ำตาลในเลือด ให้คงที่อยู่ในภาวะปกติ ความดันโลหิตสูง หากศึกษาข้อมูลเรื่องความดันโลหิตสูง จะรู้ว่าผู้ที่เป็นจะมีค่าระดับความดันสูงเรื้อรัง ตั้งแต่ 140/90 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และเป็นผลให้ร่างกายไม่สมดุล แน่นอนว่าพอศัลยกรรมจึงต้องมีการควบคุมระดับความดันให้ปกติ ทานยาความดันให้ครบตามที่คุณหมอแนะนำ ไทรอยด์ โรคไทรอยด์นั้นมีหลายชนิด มีผลต่อการผลิตฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไป ซึ่งส่งผลต่อความแข็งแรงของอวัยวะต่างๆ ยิ่งใครที่มีกรรมพันธุ์คนในครอบครัวเป็นโรคนี้ก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้น แต่โรคนี้ก็ศัลยกรรมได้นะ เพียงแค่ต้องดูแลร่างกายและให้ภาวะโรคคงที่ ทานยาให้ครบ นอกจากนี้ก่อนผ่าตัดควรให้คุณหมอประเมินโรคอีกครั้ง โรคเลือดต่างๆ การผ่าตัดจะไม่ให้เลือดไหลเลยแน่นอนว่าไม่มีทาง! เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคที่เลือดออกง่ายมาก แต่ก็หยุดยากควรจะต้องแจ้งศัลยแพทย์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหมออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมตัว รวมถึงผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของหมอเช่นกัน ซึ่งภาวะโรคเลือดต่างๆ ควรอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงควรเช็คค่าความสมบูรณ์ของเลือด เพื่อป้องกันภาวะเลือดที่อาจเกิดอาการในขณะผ่าตัดหรือช่วงฟื้นฟูที่แผลอาจจะหายช้ากว่าปกติได้ โรคปอด โรคปอดจะเป็นโรคที่อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย เพราะปอดเป็นอวัยวะที่ร่างกายต้องพึ่งพาในการแลกเปลี่ยนออกซิเจน