Do You Know

น้ำดื่ม กับ 5 เรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่เคยรู้

มีหลายงานวิจัยออกมาพูดถึงการดื่มน้ำที่มากเกินไป ว่าอาจส่งผลเสียได้ โดยเฉพาะช่วงหลังออกกำลังกายหนักๆ ร่างกายยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ การดื่มน้ำมากและไว ระบบภายในจะทำงานหนักส่งผลต่อสุขภาพภายหลัง หรือแม้แต่การติดน้ำชนิดที่ขาดไม่ได้ ก็เป็นโรคทางจิตใจอย่างหนึ่ง ซึ่งทางการแพทย์อาจจะยังยืนยันสาเหตุไม่ได้ แต่คาดว่ามาจากความเข้าใจที่ว่าการดื่มน้ำ คือ เรื่องดี จนลืมไปว่าปริมาณน้ำที่ดื่มควรเพียงพอต่อความต้องการของร่างๆกาย ซึ่งเพื่อนสามารถดูปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมต่อน้ำหนักตัวได้ที่ ตารางดื่มน้ำตามน้ำหนักตัว กับสูตรวิธีคิดง่ายๆ ดื่มน้ำมากหลังออกกำลังกายหนักๆ ทำให้เสียสุขภาพเราเข้าใจดีว่าการออกกำลังกายมันเหนื่อย แต่แนะนำว่าถ้าหิวน้ำให้ใช้วิธีค่อยๆ จิบน้ำทีละน้อย หรือถ้าจะดื่มน้ำมากๆ ควรดื่มหลังออกกำลังกายไปแล้ว 1 ชั่วโมง หากดื่มน้ำมากและเร็ว หลังออกกำลังกายหนักๆ ร่างกายยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่ อาจจะทำให้เสียสุขภาพได้ ดื่มน้ำมากเกินไปอาจสมองบวมได้ไม่ได้ยกตัวอย่างให้กลัว การดื่มน้ำมากเกินไปอาจทำให้เราเกิดภาวะสมองบวมขึ้นมาได้จริง แต่ทั้งนี้ต้องมากในระดับที่เหมือนคนติดน้ำ ซึ่งปริมาณที่มากไปนั้น จะไปส่งผลต่อระบบการทำงานของไต ในการขับน้ำออกจากร่างกายเรา ทำให้เลือดหล่อเลี้ยงร่างกายน้อย และเกลือแร่ลดน้อยลง ส่งผลต่อเซลล์สมอง สมองจึงบวมขึ้นมา ในกรณนี้ถ้าหายใจตัดขัด หรือในคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงก็อาจส่งผลถึงชีวิต โรคขาดน้ำไม่ได้ได้ฟังครั้งแรกยังตกใจ แต่พบว่าโรคนี้มีจริง เป็นโรคจิตชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า Polydipsia คือ จะชอบดื่มน้ำมากจนผิดปกติ และรู้สึกต้องดื่มตลอดเวลา ทางการแพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุของโรคนี้ได้ว่าเกิดมาจากอะไร แต่โดยส่วนใหญ่คิดว่าน่าจะเกิดจากความเข้าใจว่า การดื่มน้ำมากก็เป็นเรื่องที่ดี และมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เลยพยายามดื่มน้ำตลอดเวลาจนติด ทั้งที่ความจริงแล้วการดื่มน้ำมากเกินไปอาจส่งผลเสียได้เช่นกัน น้ำไม่สะอาดเสี่ยงภาวะน้ำเป็นพิษเป็นเรื่องที่ควรระวัง สำหรับน้ำที่เราดื่มในแต่ละครั้ง