Uncategorizedขารูปตัวx Archives - Beautyseefirst

ขารูปตัวx Archives – Beautyseefirst

ลักษณะขาปกตินั้น ขณะยืนช่วงหัวเข่าและข้อเท้าจะต้องชิดกัน มีช่องว่างเล็กๆ เกิดขึ้นได้ แต่ด้วยลักษณะรูปโครงสร้างของแต่ละคน การเลี้ยงดู การใช้ชีวิตที่ต่างกันออกไป รูปขาของคนเราจึงมีลักษณะต่างกันได้นั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปไม่ได้เป็นผลเสียกับร่างกาย หรือทำให้มีความเจ็บป่วย แต่หลายคนอาจรู้สึกเสียความมั่นใจ แต่ในทางกลับกันก็มีในบางรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หากทำพฤติกรรมเดิมๆ ซ้ำๆ เป็นเวลานาน “ลักษณะขา “เป็นอย่างไรได้บ้าง ขาโก่ง เข่าจะโค้งออกจากกัน ไม่แนบชิดกัน โดยเฉพาะเมื่อยืนเท้าชิด ทั้งนี้อาจมีผลต่อสุขภาพได้หากมีอาการขาโก่งในระยะยาว เช่น พวกเอ็นตามข้อขาและข้อเข่าเสื่อม สะโพกหรือกระดูกหน้าแข้งอาจแบะออก ปวดหลัง ปวดสะโพก สาเหตุ เกิดจากกรรมพันธุ์ ผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ความผิดปกติของกระดูก เช่น ภาวะขาดสารอาหารในการสร้างกระดูก, กระดูกเสื่อม, มีอุบัติเหตุของกระดูก ทำให้ส่งผลให้แนวกระดูกมีลักษณะผิดรูปไป นั่งหรือเดินผิดท่าจนร่างกายชิน เช่น ชอบนั่งแบะขา เดินเอาปลายเท้าชี้ออกด้านนอก ชอบยืนขาโก่ง วิธีการเช็ค ยืนท่าตรงเท้าชิด ให้ตาตุ่มทั้งสองข้างแตะกัน แล้วสังเกตหน้ากระจกดูว่ามีช่องว่างระหว่างช่องขาหรือช่วงหัวเข่าหรือไม่ ถ้ามีอาจเข้าข่ายภาวะขาโก่งได้ วิธีแก้ไข หากเกิดจากพฤติกรรมเราเอง สามารถแก้ไข้ได้ด้วยการปรับท่าต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะปกติ เช่น การพยายามเดินให้ปลายเท้าขี้ไปทางหน้า, ไม่ยืนขาโก่ง ควรนั่งในลักษณะท่าขาตรง ออกกำลังกายร่วมด้วยจะช่วยแก้ขาโก่งได้เช่นกัน อย่างท่าออกกำลังกายคือ …

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาใหม่ล่าสุด

More article