- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Uncategorizedบริหารดวงตา ด้วยอินเนอร์แบบนางร้าย! - Beauty See First

บริหารดวงตา ด้วยอินเนอร์แบบนางร้าย! – Beauty See First

Tips&How to

บริหารดวงตา ด้วยอินเนอร์แบบนางร้าย!

นางเอกหลบไป นางร้ายจะเดิน!! อะ ล้อเล่นนน ไม่ได้จะชวนทุกคนมาเป็นคนร้ายๆ แต่ว่าจะชวนให้เอาอินเนอร์นางร้ายกรีดกรายจิกตา เอามาใช้ในการบริหารดวงตากัน! เพราะในหนึ่งวันเราใช้สายตามากกว่าที่เราคิด ไม่ว่าจะเป็นการจ้องสารพัดหน้าจอ ทั้งจอคอม จอมือถือ ใช้งานหนักขนาดนี้ ก็ต้องมีการบริหารกันหน่อย เพื่อคลายความอ่อนล้า ถนอมสายตาของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอ

เริ่มจากหลับตา จากนั้นถูฝ่ามือจนรู้สึกอุ่น แล้วแนบฝ่ามือที่เปลือกตาเป็นเวลา 1 นาที หลับตานิ่งๆ สักครู่แล้วค่อยลืมตา

ท่าที่ 2

เหลือบสายตาไปทางซ้ายสุด พยายามเหลือบให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงดวงตา จากนั้นเคลื่อนลูกตาจากทางซ้ายมาทางขวาแล้วเหลือบมองทางขวาให้ไกลที่สุด ค้างไว้ครู่หนึ่ง จากนั้นเคลื่อนดวงตากลับมามองตรง ทำซ้ำ 4 ครั้ง

ท่าที่ 3

เริ่มจากทำท่าที่ 1 อีกครั้ง จากนั้นเหลือบสายตาไปทางมุมขวาบน พยายามเหลือบให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงดวงตา จากนั้นเคลื่อนลูกตาจากทางมุมขวาบนลงมาทางมุมซ้ายล่าง ในลักษณะทแยงมุม ทำซ้ำ 4 ครั้ง

ท่าที่ 4

เริ่มจากทำท่าที่ 1 อีกครั้ง จากนั้นเหลือบสายตาไปทางมุมซ้ายบน พยายามเหลือบให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงดวงตา จากนั้นเคลื่อนลูกตาจากทางมุมซ้ายบนลงมาทางมุมขวาล่าง ในลักษณะทแยงมุม ทำซ้ำ 4 ครั้ง

ท่าที่ 5

เริ่มจากทำท่าที่ 1 อีกครั้ง จากนั้นเหลือบสายตาไปด้านบนสุด พยายามเหลือบให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงดวงตา จากนั้นเคลื่อนลูกตาจากด้านบนลงมาด้านล่าง แล้วเหลือบมองด้านล่างให้ไกลที่สุด ค้างไว้ครู่หนึ่ง จากนั้นเคลื่อนดวงตากลับมามองตรง ทำซ้ำ 4 ครั้ง

TIPS :

เมื่อทำครบแล้วให้กวาดสายตาเป็นวงกลมช้าๆ ตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา อย่างละ 2 รอบ นอกจากการบริหารดวงตาด้วยท่าโยคะแบบอินเนอร์ร้ายๆ ของเราแล้ว เรายังต้องถนอมดวงตาระหว่างวันด้วย เช่น การเลือกใส่แว่นสายตาที่มีคุณสมบัติในการกรองแสงยูวี และแสงสีฟ้าจากหน้าจอคอม เลือกทานอาหารที่มีวิตามินเอสูง เช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ดื่มน้ำระหว่างวันมากๆ หรือพักสายตาง่ายๆ ด้วยการหลับตานิ่งๆ เป็นเวลา 15 วินาที

ABOUT THE AUTHOR Beauty See First editor

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme