Home How to วัดค่าออกซิเจนในเลือด ผ่านสมาร์ทโฟนทั้งไอโฟนและซัมซุง

วัดค่าออกซิเจนในเลือด ผ่านสมาร์ทโฟนทั้งไอโฟนและซัมซุง

0

Tips&How to

วัดค่าออกซิเจนในเลือด ผ่านสมาร์ทโฟนทั้งไอโฟนและซัมซุง

ss-v-ip-cover-2385798

วัดค่าออกซิเจนในเลือด กลับมาเป็นหนึ่งในความสนใจในไทยอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงโควิด ระลอกใหม่นี้ที่กำลังระบาดเป็นวงกว้าง จนหลายคนยังรอเตียงหรือต้องพักรักษาตัวที่บ้าน นอกจากนี้ปัจจุบันยังพบอีกว่าหลายคนไม่มีการแสดงอาการใดๆ หรือมีอาการน้อยมาก แต่หากรู้ความผิดปกติภายใน ก็อาจช่วยได้ทันท่วงทีมากขึ้น หนึ่งในนั้นก็คือการวัดระดับออกซิเจนในเลือด

วิธีนี้ผู้ที่ต้องเฝ้าระวังอาการ หรือต้องติดตามอาการนั้น ทางการแพทย์ก็ใช้หนึ่งในวิธีนี้ในการเช็คอาการจากค่าความผิดปกติของออกซิเจนในร่างกาย โดยเฉพาะในรายที่ไม่แสดงอาการ เพื่อดูระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งหากเราต้องดูแลอาการป่วย พักรักษาตัวอยู่บ้าน ลดโอกาสการพัฒนาความรุนแรงของอาการได้เร็วขึ้น ลองเช็คดูว่าสมาร์ทโฟนที่เรามีสามารถวัดระดับออกซิเจนในเลือดได้หรือไม่? ตามรายละเอียดภาพด้านล่างนี้

แต่ทั้งนี้หากไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนที่สามารถเช็คค่าได้ ลองดูพวกเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว เครื่องจะไม่ใหญ่มาก หาซื้อได้ตามร้านขายยา เครื่องนี้ช่วยเฝ้าสังเกตอาการเบื้องต้นในผู้ป่วยโควิด 19 ในแง่เฝ้าระวังและติดตามอาการได้เช่นกัน โดยผู้ที่ป่วยโควิด 19 นั้นมักจะมีค่าออกซิเจนต่ำกว่าคนปกติอยู่ที่ 70 – 80% ซึ่งควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทันที ในขณะที่ค่าปกติจะอยู่ที่ 95 – 100%

นอกจากนี้การเฝ้าสังเกตอาการด้วยวิธีนี้ ยังใช้วินิจฉัยเบื้องต้นในโรคอื่น ร่วมกับการตรวจอื่นๆ ได้เช่นกัน

และจาก สกสว พูดถึงหลักการทำงานของการใช้เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว (Pulse oximeter) ว่าเป็นอุปกรณ์ที่อาศัยหลักการของการดูดซับแสงสีแดงจากเม็ดเลือดแดงที่ไหลผ่านบริเวณปลายนิ้ว เนื่องจากออกซิเจนจะถูกขนส่งมาพร้อมกับเม็ดเลือดแดงภายในหลอดเลือดนั่นเอง

ส่วนผู้ที่ไม่ได้ป่วยโควิด สามารถเช็คตัวเองด้วยวิธีนี้ได้หรือไม่?

ต้องบอกว่าเช็คได้เช่นกันแต่เป็นเพียงการวัดเพียงเฝ้าระวังตัวเอง ไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าเราติดโควิด 19 หรือไม่นะคะ ทั้งนี้ต้องดูอาการอื่นๆ ควบคู่ ประเมินความเสี่ยง และเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอหากต้องเจอผู้คน

*ค่าออกซิเจนในเลือด อาจผันไปตามโรคประจำตัว และสุขภาพของแต่ละบุคคล

Credit Source: FB ThailandScienceResearchandInnovation, allwellhealthcare

ABOUT THE AUTHOR Beauty See First administrator