- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Trends&Updateสายพันธุ์โควิด ที่แพร่ทั่วโลกมีอะไรบ้าง!? ข้อมูลจาก WHO

สายพันธุ์โควิด ที่แพร่ทั่วโลกมีอะไรบ้าง!? ข้อมูลจาก WHO

covid-cover-9134577

สายพันธุ์โควิด จากเดิมคาดว่าพบครั้งแรกที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนอย่างที่ทราบกันดี ซึ่งระบาดมานานกว่าสองปี ในระหว่างนี้มีการเกิดสายพันธุ์ใหม่ขึ้นมามากมายทั่วโลกในหลายๆ ประเทศ และแต่ชนิดจะมีความรุนแรง ลักษณะการแพร่ระบาดที่ต้องคอยเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา หากดูในขณะนี้จากข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2564 ในเวบไซต์องค์การอนามัยโลก หรือ WHO พบว่ามีการจัดกลุ่มของสายพันธุ์ที่ขึ้นข้อมูลเก็บตัวอย่างการระบาดไว้ 2 กลุ่มใหญ่คือ

สายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs และ สายพันธุ์ที่จับตามอง (VOIs)

สายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs) หรือ Variants of Concern จะเป็นเชื้อไวรัสที่มีลักษณะของตัวแปรที่เข้ากับคำจำกัดความที่ทาง WHO ตั้งไว้ในเรื่องของลักษณะการแพร่กระจายหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่อันตรายในระบาดวิทยา รวมถึงเชื้อเหล่านี้ทำให้ประสิทธิภาพต่างๆ ลดลง การวินิจฉัยเดิม วัคซีน การรักษาอาจไม่เป็นไปตามที่เคยเป็น

สายพันธุ์ที่จับตามอง (VOIs) หรือ Variants of Interest จะเป็นเชื้อที่อาจยังไม่ถึงระดับกังวลแต่ก็ต้องจับตามองและให้ความสนใจ เห็นถึงข้อมูลได้ว่า มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอย่างที่คาดการณ์ และทราบว่ามีผลต่อลักษณะของไวรัสเดิม ทั้งเรื่องการแพร่เชื้อ ความรุนแรง การหลบภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ยังระบุสาเหตุของการแพร่ระบาดในชุมชนได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เป็นต้น

สายพันธุ์บนโลกนี้มีอะไรบ้าง จากข้อมูลของ WHO

*ทั้งนี้ข้อมูลของการจัดกลุ่มนั้นทางองค์การอนามัยโลกอาจมีการปรับเปลี่ยนหากมีนัยยะเพิ่มเติม นอกจากนี้เชื้อกลายพันธุ์ยังมีชนิดอื่นๆ เพราะเชื้อมีโอกาสกลายพันธุ์ได้ตลอดเวลา และยังไม่ได้ถูกระบุหรือขึ้นข้อมูลกับทาง WHO เช่น สายพันธุ์เดลต้า พลัส (พัฒนามาจากเดลต้า) ที่อินเดียกำลังจับตามองอยู่อีกด้วย จึงควรอัพเดตข้อมูลอยู่เสมอ

Credit Source: who.int

Subscribe Today

GET EXCLUSIVE FULL ACCESS TO PREMIUM CONTENT

SUPPORT NONPROFIT JOURNALISM

EXPERT ANALYSIS OF AND EMERGING TRENDS IN CHILD WELFARE AND JUVENILE JUSTICE

TOPICAL VIDEO WEBINARS

Get unlimited access to our EXCLUSIVE Content and our archive of subscriber stories.

Exclusive content

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme

Latest article

More article

- Advertisement -Newspaper WordPress Theme