How toเปิดประโยชน์ “ฟ้าทะลายโจร” ป้องกันเชื้อโควิดได้จริงหรือ?

เปิดประโยชน์ “ฟ้าทะลายโจร” ป้องกันเชื้อโควิดได้จริงหรือ?

จากประโยชน์ของฟ้าทะลายโจร ที่ว่าช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เกิดความเข้าใจคาดเคลื่อนในเรื่องการป้องกันเชื้อโควิด หลายคนเข้าใจไปว่าการทานสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน จะช่วยป้องกันโควิด-19 ได้ ซึ่งจากข้อมูลที่แอดได้รวบรวมมาทั้ง ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ ไม่มียา หรือ วัคซีนที่จะตอบได้อย่างเต็มปาก ว่ารักษาหรือป้องกันได้จริง แต่จากการวิจัยและเอกสารที่ทำการศึกษาเรื่องนี้หลายฉบับ  ได้กล่าวถึงฟ้าทะลายโจรว่ามีประโยชน์ในการนำมาใช้กับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการน้อยและไม่มีอาการ มีการใช้สมุนไพรตัวนี้ในโรงพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งพบว่าผู้ที่มีอาการเล็กน้อยหลังจากได้รับยาฟ้าทะลายโจรจะมีอาการดีขึ้น ส่วนในรายที่ไม่มีอาการ ก็ไม่พบว่ามีอาการภายหลัง ส่วนประเด็นที่ว่า ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่ ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการที่ชัดเจน หรือสนับสนุนการใช้ฟ้าทะลายโจรป้องกันโควิด-19 แต่มีการศึกษาพบว่าการใช้ฟ้าทะลายโจร (11.2 มิลลิกรัม/วัน) กิน 5 วัน/สัปดาห์ เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยป้องกันหวัดได้ ซึ่งสอดคล้องกับที่นักวิจัยได้กล่าวถึงผลในการป้องกันหวัดว่า น่าจะเกิดจากฤทธิ์เสริมภูมิคุ้มกันนั่นเอง

ซึ่งสอดคล้องกับที่แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก ได้บอกไว้ว่าเชื้อไวรัสโควิดจะเข้าสู่เซลล์ของร่างกายคน สมุนไพรฟ้าทะลายโจรไม่สามารถป้องกันการเข้าสู่เซลล์ได้ ดังนั้นควรฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขแต่ถ้าใช้ในเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกัน ลดไข้ บรรเทาอาการไอ เจ็บคอ จะสามารถช่วยได้ แต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ ทานติดต่อกันตามแต่อาการ ทั้งนี้ผู้ป่วยที่ได้รับยาลดความดัน โรคตับ หญิงตั้งครรภ์ และคนที่แพ้ยานี้ ไม่ควรทาน

ขอบคุณข้อมูล : โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือก

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาใหม่ล่าสุด

More article