Tips&How to
งีบกี่นาทีดี จะช่วยกระตุ้นการทำงานได้ด้วย
By
Beauty See First
|
UPDATE
post-picture
Spread the love

งีบ คือการหลับไปช่วงขณะหนึ่งในเวลาสั้นๆ ซึ่งการงีบนั้น เคยมีงานวิจัยหลายฉบับ วิจัยถึงผลดีและผสเสียของการงีบระหว่างวัน ซึ่งได้เป็นข้อสรุปว่า การงีบจะเหมาะกับผู้ที่นอนกลางคืนไม่เพียงพอ ควรงีบในเวลาสั้นๆ เพราะหากงีบนานเกินไป โดยเฉพาะมากกว่า 1 ชั่วโมง ทำติดต่อกันนานๆ ก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพได้

งีบกี่นาทีดี ต่อสมอง

10 – 20 นาที หรือเรียกว่าช่วง Power Nap จะช่วยกระตุ้นให้สมองตื่นตัว ปลอดโปร่ง เป็นการช่วยเพิ่มพลังงาน และลดความงัวเงียได้ จึงทำให้เรารู้สึกสดชื่นพร้อมทำงานได้ต่อ

60 นาที เป็นช่วงที่หลายคนหลับได้ลึกขึ้น ทำให้สมองมีการส่งคลื่นสั้นๆ จึงส่งผลต่อการเสริมความจำให้ดียิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันอาจทำให้เรารู้สึกงัวเงียมากกว่าการงีบในเวลาที่สั้นกว่า

90 นาที ยังคงเป็นระยะเวลาที่ถูกเถียงมากมายว่า มีผลเสียต่อสุขภาพหรือไม่? ทั้งนี้ในการงีบนอน 90 นาทีถือเป็นช่วงเวลาที่หลับลึกถึงขั้นฝันได้เลย หากคนที่นอนไม่พอในช่วงกลางคืนจะงีบหลับในช่วงเวลานี้ และไม่ได้ทำบ่อยเกินไป ก็ช่วยให้สมองได้พักเต็มที่มากขึ้น จึงช่วยเรื่องความจำ อารมณ์ดีขึ้น และเพิ่มความคิดสร้างสรรค์นั่นเอง

Credit Source: scienceofpeople และ dailyinfographic

Beauty See First
ABOUT THE AUTHOR Beauty See First administrator