น้ำส้มจริง

วิธีดูน้ำส้ม ว่าน้ำส้มจริงหรือน้ำส้มผสม

วิธีดูว่าน้ำส้มจริงหรือผสม

อ.ดร.วนะพร ทองโฉม นักโภชนาการ กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อธิบายเกี่ยวกับข้อสังเกตและการบริโภคน้ำส้มอย่างเหมาะสมเอาไว้ว่า จริงๆ แล้วการบริโภคส้มแบบเป็นลูกๆ จะให้คุณประโยชน์และกากใยอาหารมากกว่าการบริโภคในลักษณะของน้ำส้ม แต่ยังไงก็ยังมีวิธีการสังเกตและบริโภคน้ำส้มอย่างเหมาะสมอยู่เหมือนกัน น้ำส้มแท้ดูยังไง? ในเลเวลเบสิกๆ เลยการบอกว่าน้ำส้มที่วางขายอยู่นั้นเป็นน้ำส้มแท้หรือไม่ สามารถดูได้จากข้อสังเกตุเหล่านี้ ให้สังเกตว่ามีอุปกรณ์สำหรับการคั้นอยู่บริเวณนั้นหรือไม่ หากเป็นน้ำส้มแบบคั้นสดจริงต้องมีการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ทุ่นแรงช่วยในการผลิต การแยกชั้น เมื่อตั้งทิ้งไว้เฉยๆ ประมาณ 15 นาที หากเป็นน้ำส้มแท้ชั้นของน้ำและเนื้อจะมีการแยกตัวกัน ในสภาวะอุณหภูมิปกติเนื้อส้มจะลอยอยู่ด้านบน และด้านล่างจะมีลักษณะเป็นน้ำส้มใสๆ แต่ในอุณหภูมิติดลบตะกอนเนื้อส้มจะจมอยู่ด้านล่างแทน สี กลิ่น และรส หากน้ำส้มมีสีและรสที่เข้มจัดจ้านเกินไปหรือใสเจือจางเกินไป อาจอนุมานได้ว่าเป็นน้ำส้มผสม และน้ำส้มแท้ควรมีกลิ่นของผิวส้มที่ชัดเจน บางครั้งร้านค้าอาจมีการปรุงแต่งรสของน้ำส้มแท้คั้นสดด้วยการเพิ่มน้ำตาลหรือเกลือลงไปเล็กน้อย เพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่สม่ำเสมอ แต่ก็ยังถือเป็นน้ำส้มแท้จากธรรมชาติอยู่ ในขณะที่น้ำส้มผสมหรือน้ำส้มปรุงแต่งจะได้จากการนำหัวน้ำส้มเข้มข้นมาผสมกับน้ำเปล่า ซึ่งหัวน้ำส้มส่วนใหญ่นั้นมักจะทำมาจากน้ำตาลที่มีการปรุงแต่งสีและกลิ่น แล้วจริงๆ มันอันตรายต่างกันมากไหม อันที่จริงแล้ว ประเด็นสำคัญที่เราต้องกังวลเกี่ยวกับการบริโภคน้ำส้มก็คือ “น้ำตาล” ซึ่งไม่ว่าจะ “น้ำส้มแท้คั้นสด” หรือ “น้ำส้มผสม” ต่างก็ให้พลังงานและน้ำตาลในปริมาณสูง โดยที่น้ำส้มธรรมชาติอาจจะมีได้เปรียบบ้างที่เราจะได้รับวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ มาด้วย แต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ก็สามารถใส่วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ เหล่านั้นไว้ในน้ำส้มผสมเช่นกัน ในขณะที่น้ำส้มผสมโดยทั่วไปมักจะมีปริมาณน้ำตาลสูงมากยิ่งกว่าน้ำส้มคั้นสดเข้าไปอีก ดังนั้นสิ่งที่เราควรกังวลจริงๆ คือเรื่องของปริมาณการบริโภค